Praktisk information

øksnehallen


Salgsbrochure

Udstillerbrochure

Messehåndbog

Udstillerbrochure

 

Messehåndbogen indeholder praktiske informationer fra A-Z for dig som udstiller på Andelsboligmessen 2016. Download den som pdf eller læs indholdet herunder. Der kan komme tilføjelser til Messehåndbogen. Alle ændringer eller tilføjelser, som er lavet efter d. 16. september, er markeret med rødt herunder og i vedhæftede dokument. Seneste opdatering: d. 26. september.

Vi håber, at informationerne vil være en hjælp til dig før og under arrangementet og beder dig om at gennemlæse materialet grundigt, således at messen kommer til at fungere så godt som muligt til glæde for alle involverede.

Vær særlig opmærksom på:

 • Deadlines for bestilling af tekniske ydelser, møbler, deko etc.
 • Tidspunkt for levering af varer og standmateriel
 • Tidspunkter for opsætning og nedtagning af stande
 • Adgangsforhold før, under og efter messen
 • Parkering før, under og efter messen
 • Produktionskontorets beliggenhed til højre for Øksnehallens bagindgang
 • Parkeringsforbud på Kvægtorvet og veje omkring Øksnehallen – af og pålæsning tilladt.

 

DEADLINES

Bestilling af stofbanner til vægge på standen
Fredag d. 14. oktober

Bestilling af øvrige bannere, brochurer, roll-ups osv. til standen
Fredag d. 14. oktober

Bestilling af møbler og deko til standen
Fredag d. 21. oktober

Bestilling af frokostposer og kaffe/te til udstillere
Mandag d. 31. oktober

 

ADRESSER OG TELEFONNUMRE

Arrangør

ABF – Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation
Vester Farimagsgade 1, 8. sal
1606 København V

Att.: Administrationschef Kirsten Pedersen
Tlf.: 33 86 28 30
E-mail: abf@abf-rep.dk

Web: abf-rep.dk

Udstillerkontakt

bDnordic ApS
Egedal 3, 1.sal
2690 Karlslunde

Att.: Direktør Anders Bovall
Tlf.: 33 32 41 55 / 22 71 11 77
E-mail: abf@bdnordic.com

Att.: Projektleder Carolina Andersen
Tlf.: 27 29 11 27
E-mail: abf@bdnordic.com

Web: bdnordic.com

Venue

ØKSNEHALLEN /DGI-byen
Halmtorvet 11
1700 København V
Telefon: 33 29 80 00
Web: dgi-byen.dk/oeksnehallen/

Att.: Projektkoordinator Dorte Jørgensen
Tlf nr.: 33 29 83 68 / mobil 52 19 14 15
E-mail: dj@dgi-byen.dk

 

ÅBNINGSTIDER

Opsætning af stande

Fredag: 04.11.2016 kl. 12.00 til 21.00
Lørdag: 05.11.2016 kl. 07.00 til 09.00

For at sikre en så smidig opsætning af stande som muligt – og for at undgå at I alle kommer på en gang – vil vi gerne opfordre til, at nedenstående adgangstider så vidt som muligt overholdes:

Alle udstillere i turkis område:
Adgang fredag d. 4. november kl. 12-21
Adgang lørdag d. 5. november kl. 07-09

Alle udstillere i grønt område:
Adgang fredag d. 4. november kl. 15-21
Adgang lørdag d. 5. november kl. 07-09

Alle udstillere i bordeaux område:
Adgang fredag d. 4. november kl. 18-21
Adgang lørdag d. 5. november kl. 07-09

 

standoversigt

 

Nedtagning af stande
Lørdag den 05.11.2016 kl. 18.00 – 22.00
Bemærk: Nedtagning må først påbegyndes fra kl. 18.00

Adgang for udstillere under messen
Lørdag den 05.11.2016 kl. 07.00 – 22.00

Adgang for publikum under arrangementet
Lørdag den 05.11.2016 kl. 10.00 – 18.00

 

PRAKTISKE OPLYSNINGER OM DIN STAND

OBS! Vær venligst opmærksom på, at der i Øksnehallen findes en del søjler, hvoraf en eller flere kan være placeret på din stand. I forbindelse med opsætning af bannere, folie, vægge, deko etc. opfordrer vi derfor til, at du tager kontakt til os inden du producerer dit standmateriel, så du sikrer dig, at det har de rigtige mål og formater, når det skal placeres på standen.

Mål på standvægge
Højde: 2,48 meter
Bredde (plademål): 0,95 meter pr. standvæg

Mål på bannere til ophæng på standvæg
Højde: 2,48 meter
Bredde: afhænger af standstørrelse. Få oplyst dit præcise mål af bDnordic.

OBS! Hvis I vælger selv at producere jeres banner, skal I følge følgende specifikationer: Stoftypen, som skal benyttes, er 205 gr. trico. Der skal påsyes en gummiliste på 3 x 15 mm på alle 4 sider af banneret. Banneret skal nemlig laves lidt i undermål, så det er stramt, når det sættes i rammen.

Max højde på udstillede elementer
2,48 meter

Søjlerne i hallen
Søjlerne i hallen må gerne benyttes til ophæng, men kun på en måde, så de ikke beskadiges. Elementer skal kunne pilles ned uden maling eller andet følger med.

Ophæng på standvægge
Der må gerne laves ophæng på standvæggene, så længe de påsættes med f.eks. dobbeltklæbende tape, som er aftageligt uden at beskadige væggene. Alternativt kan der hænges ting op i kroge. Har du særlige ønsker, bedes du kontakte bDnordic.

Ophæng i loftet
Ophæng i loftet foretages med kroge og wirer og skal aftales nærmere med bDnordic.

El og strøm
Hver stand er belyst af spots fra Øksnehallens loftrør. Efter endt opsætning fokuserer vores teknikere spotsene, så de giver det mest optimale lys på standen. Ønsker man mere lys til sin stand, skal dette bestilles på messeshop.bdnordic.com. Hver stand har adgang til en stikdåse med 3 udtag. Læs mere om el og strøm under afsnittet Elektricitet og lyssætning.

 

PRAKTISKE OPLYSNINGER

Produktionsafdelingen
bDnordic er ansvarlig for opsætning af stande og vil under hele opbygningen være til rådighed med rådgivning og assistance til udstillerne. Vi kan træffes i hallen, på produktionskontoret eller på telefon 27 29 11 27 (Carolina Andersen, bDnordic).

Produktionskontoret er beliggende langs bagvæggen af hallen til højre for bagindgangen i lokale 100 og 101.

Øksnehallen er ansvarlig for lys, lyd og ophængning af bannere alle andre steder end på selve standene. Henvendelse på ovenstående produktionskontor

Ønskes assistance fra produktionsafdelingen, udover forudbestilte ydelser, bedes du venligst kontakte produktionskontoret. Der tages forbehold for udsolgte produkter samt ydelser, der ikke kan leveres grundet tidspres.

Personale faktureres efter medgået tid for den bestilte assistance, dog minimum 30 minutter (se priser på messeshop.bdnordic.com).

Brug af eksternt teknisk udstyr skal forhåndsgodkendes af Øksnehallen. Henvendelse på ovenstående produktionskontor. Alle anvisninger fra dem skal følges.

Bestilling og betaling
Til bestilling af ydelser fra bDnordic bruges webshoppen, som findes på messeshop.bdnordic.com senest fredag d. 14. oktober 2016 kl. 12.00. Ved bestilling efter denne dato pålægges et ekspeditionsgebyr på 20%.

Betaling af ydelser bestilt inden messen betales direkte på webshoppen eller faktureres af bDnordic.

Bestilling af supplerende ydelser under messen sker på ovenstående produktionskontor. Der tages forbehold for udsolgte produkter samt ydelser der ikke kan leveres.

For at afviklingen af messen kan planlægges bedst muligt er det meget vigtigt, at deadline for bestillinger overholdes.

Reklamationer
Har du som udstiller reklamationer på leverancer leveret af Øksnehallen eller bDnordic, skal vi bede om at have dem skriftligt, inden messen lukker. I modsat fald kan reklamationer ikke godtages.

Levering af varer inden messen
Varer eller udstillingsmateriale må tidligst leveres fredag d. 4. november 2016 kl. 12, da Øksnehallen ikke har mulighed for at opbevare gods før eller efter messen. Får du varer med fragtmand, skal der i fragtpapirerne tydeligt noteres messens navn, firmakontaktoplysninger og standnummer, samt at godset skal leveres på din stand. Desuden er det nødvendigt, at varerne leveres fragtfrit, da arrangør eller Øksnehallen ikke kan betale for modtagelsen. Bemærk venligst at arrangør eller Øksnehallen ikke hæfter for varer, som leveres før eller under messen. Selvom arrangør eller Øksnehallen har kvitteret for modtagelsen, henstår godset på udstillerens eget ansvar.
Leveringsadresse – se under afsnittet ”Adresser og telefonnumre”.

Afhentning af varer efter messen
Såfremt varer skal retur med fragtmand, skal paller/kasser færdigpakkes og tydeligt påføres returadresse og kontaktoplysninger. Varer skal afhentes inden for nedtagningstidsrummet lørdag d. 5. november mellem kl. 18.00 og 22.00. Andre tidspunkter for afhentning skal aftales med produktionskontoret. Ved behov for assistance i forbindelse med afhentningen faktureres kr. 300,-.

Adgang til Øksnehallen
På opsætningsdagen bedes udstiller/fragtmand henvende sig i Øksnehallens reception ved hovedindgangen ud mod Halmtorvet eller på produktionskontoret, hvor de henvises til indgang nærmest stand. Hvis der er behov for at en sideport åbnes, aftales det med receptionist eller produktionskontoret. Samme procedure gælder ved afhentning af udstyr. Efter endt aflæsning/afhentning kontaktes reception/produktionskontoret for låsning af sideport og køretøj køres væk. Mål på bagindgangen: b: 255cm x h: 315cm. Mål på sideporte: b: 200cm h: 200cm høje i siderne og 230cm på midten.

NB
! I messeåbningstid er det ikke tilladt at køre udstyr ind i Øksnehallen. Opfyldning af varer på messedage foregår ad Øksnehallens bagport.

Transport i Øksnehallen
På grund af Øksnehallens særlige gulvkonstruktion kan der ikke benyttes andre køretøjer i Øksnehallen end dem, der udlånes eller godkendes af produktionsafdelingen. Det gælder f.eks. lifte, palleløftere, rullevogne og trucks. Vi anbefaler udstillerne selv at medbringe sække- eller rullevogn.

Øksnehallen transporterer gerne varer på betingelse af, at varerne er forsvarligt emballeret, mærket med håndteringsmærkning som f.eks. ”fragile”. Øksnehallen påtager sig ikke ansvaret for transport af varer, som ikke overholder disse standarder. Transporten faktureres efter medgået tid for håndteringen. Transport af varer er ikke tilladt i messens åbningstid. Transport med truck bookes på messeshop.bdnordic.com senest fredag d. 21. oktober.

Alarm
For at sikre de udstillede genstande og for at besøgende kun har adgang gennem Øksnehallens hovedindgang er Øksnehallens porte sikret med alarmer. Derfor må Øksnehallens sideporte ikke åbnes – kun i tilfælde af brand. Uberettiget åbning af porte faktureres til standen med kr. 4.375,-
Hvis du under messen får brug for at benytte sideportene, beder vi dig rette henvendelse til Øksnehallens produktionskontor.

Elektricitet og lyssætning
Elektricitet og lyssætning bestilles på webshoppen på messeshop.bdnordic.com. Opsætning, nedtagning og fokusering af lyset foretages af Øksnehallens produktionsafdeling.

Ophængning og opsætning af medbragte materialer
bDnordic hjælper gerne med råd og vejledning til ophængning på standen. Tape til ophængning på standvægge skal godkendes af produktionskontoret eller kan rekvireres samme sted. Ingen skilte eller lignende må hænges eller fremskydes ud over gange og åbne arealer. Der må ligeledes ikke bygges over standhøjden uden særlig aftale med bDnordic.
Det er ikke tilladt at beskadige Øksnehallens gulve, ydervægge, tagkonstruktion og materiel med skruer, bor, søm eller på nogen anden måde. For yderligere information kontakt venligst projektleder Carolina Andersen på abf@bdnordic.com eller tlf.  27 29 11 27

Medbragte bannere skal være af ubrandbart materiale eller effektivt brandimprægneret.

Gulve
Øksnehallens stengulv er oliebehandlet, men kan være modtagelig for især farvede væsker, maling, olie, rødvin og lignende. Tunge, spidse og skarpe genstande vil ridse gulvet. Udstillere skal være opmærksomme på, at gulvet ikke beskadiges og skal om nødvendigt lægge et fedt- og oliesugende underlag. Ønskes genstande, som vejer over 750 kg, opstillet, kontaktes bDnordic. Tilladt brug af dobbeltklæbende tape er TESA nr. 4964. Hvis der er behov for at bruge andre former for tape, kontakt venligst bDnordic for godkendelse.

Belastning af tagkonstruktion
Hvert enkelt hanebånd må maksimalt belastes med 80/160 kg med/uden snebelastning. Ophængning af tunge genstande skal foretages af produktionsafdelingen. Der kan være behov for koordinering imellem udstillerne, da der kan være flere, der ophænger i samme bjælke, og den samlede belastning dermed kan blive for tung.

Internetforbindelse
Øksnehallen tilbyder trådløst internetadgang.

Wifi-oplysninger:
Net: oeksne
Kode: Guest@oeksne

Computer, der ønskes tilsluttet Øksnehallens trådløse internet skal være klargjort til trådløs internetadgang.

Rengøring
Under messen forestår Øksnehallen rengøring af fællesarealer, dvs. gangarealer, foyer, toiletter og café.

Udstillere er selv ansvarlige for rengøring af stande, podier, montrer etc.

Opbevaring og lager
Tom emballage må ikke opbevares på standen af brandsikkerhedshensyn.

Øksnehallen har begrænset opbevaringsmulighed. Derfor bedes udstiller bestille opbevaring på messeshop.bdnordic.com. Opbevarede varer bedes afhentet inden for nedtagningstidsrummet. Andre tidspunkter for afhentning skal aftales med projektkoordinator. Ved behov for assistance i forbindelse med afhentningen faktureres kr. 300,-

Opbevaringen sker på eget ansvar. Varer/paller til opbevaring skal være tydeligt mærket med navn på messen, navn på standholder og standnummer.

Affald
Ved Øksnehallens bagindgang findes affaldscontainere. Papkasser skal foldes sammen, flasker skal i flaskecontainer. Til lettere affald, plastkopper, servietter etc. er der rundt om i hallen opstillet affaldsspande.

Reception
Øksnehallens reception, som er beliggende ved hovedindgangen ud mod Halmtorvet, er bemandet alle dage, også under opsætning og nedtagning i de anførte åbningstider.

Garderobe og personlige genstande
Der vil være bemandet garderobe i Øksnehallens foyer i arrangements åbningstid.

Tasker, overtøj og lignende personlige genstande på standene bedes venligst være skjult for publikum for at sikre et smukt og ordentligt indtryk. Alternativt henvises til garderoben.

Toiletter
Dametoiletter findes i stueplan, bagerst i hallens venstre side og herretoiletter i stueplan, bagerst i hallens højre side. Handicaptoiletter findes i begge sider i hallen.

Parkering
Udstillere henvises til DGI- byens P-hus (192 pladser). P-huset er beliggende centralt med indkørsel via Ingerslevsgade, 1704 København V. P-billet trækkes ved indkørsel og betales ved udkørsel. Parkering er på eget ansvar.

Priserne er:
Kl. 06.00-22.00 – 32 kr. i timen
Kl. 22.00-06.00 – 10 kr. i timen
Døgnbillet – 198 kr.

Parkering i P-huset kan alene udstedes til køretøjer under 3.500 kg tilladt totalvægt eller max 2 m. i højden. For alternative P-huse se kort side 10 i pdf til download. For priser og tidspunkter for parkering i København tjek kk.dk/parkering

Der er parkering forbudt på Kvægtorvet og vejene omkring Øksnehallen. Af – og pålæsning tilladt.

Bespisning for udstillere
Frokostpose med sandwich, en kildevand, et stk. frugt og kage samt kaffe/the kan bestilles på forhånd på webshoppen på messeshop.bdnordic.com. Udlevering af frokostposerne sker i Cafe ØX. Udstillere går til enden af cafedisken, siger deres stand nr. og navn og får udleveret frokosten.

Frokostposen kan nydes på standen og selvfølgelig i Café ØX. Alternativt er udstiller velkommen til at benytte Cafe ØX under afvikling.

Der gøres opmærksom på, at det IKKE er muligt at købe mad- og drikkevarer uden for messens åbningstid i Øksnehallen. På op- og nedtagningstidspunkterne henvises der til foyer-cafeen i DGI-byen 09.00-21.00 eller Vestaurantens a la carte menu 17.00-23.00.

Salg og udskænkning af mad og drikkevarer i Øksnehallen
Det understreges, at al servering og salg af mad- og drikkevarer i Øksnehallen foretages af og sorterer under Øksnehallen. Såfremt reglerne vedrørende udskænkning ikke overholdes, kan standholder pålægges serverings- og propafgift til Øksnehallen. Udstiller må gerne uddele smagsprøver eller ”sample” ifølge nedenstående retningslinier:

 • Alm. drikkevarer må max indeholde 5 cl. – Spiritus dog max 1 cl.
 • Mad – max 5 gr. per prøve. Kunden/gæsten må max få udleveret 10 gr. i alt
 • Maden skal serveres fra den enkelte stand og må ikke indgå som del af et arrangement uden for standen.

Andre tiltag skal aftales særskilt med bDnordic.
Popcorn er ikke tilladt.

Rygning
Rygning er ikke tilladt i Øksnehallen.

Brand- og flugtveje
Produktionsafdelingen rådgiver gerne om optimal udnyttelse af rummet i forhold til det specifikke arrangement og den efterfølgende brandgodkendelse. Følgende praktiske regler skal altid overholdes:

 • Dørene til rum i Øksnehallens administrationsfløje skal holdes lukket
 • Brand- og flugtveje må ikke spærres uden forudgående aftale med produktionskontoret
 • Brand- og elskabe må ikke skjules eller beklædes
 • Røg, damp og os må ikke frembringes
 • Alt letantændeligt materiale, som opstilles i Øksnehallen, skal være brandimprægneret
 • Overdækning af standen/tagkonstruktioner skal godkendes af produktionskontoret før opsætning
 • Brug af åben ild må ikke finde sted uden forudgående aftale med Øksnehallen, som er ansvarlig for brandgodkendelse
 • Der må ikke placeres udstillingsgenstande i gangarealer.

Øksnehallens personale ophænger brandskilte i hallen i fornødent omfang.

Hotel
I forbindelse med messer er der muligt at booke værelser på DGI-byens hotel, der er beliggende i umiddelbar nærhed af Øksnehallen.
Der tilbydes en speciel messepris for udstillere, hvorfor du ved booking bedes oplyse, hvilken messe du udstiller på.

DGI-byens Hotel
Tietgensgade 65
1704 København V
Tlf.: 33 29 80 50
Booking tlf.: 33 29 80 70
Booking e-mail: hotelbooking@dgi-byen.dk.
Online hotel-booking: dgi-byen.dk/dgi-byenshotel/

Transporttid fra lufthavnen

Taxa til DGI-byen
Ca. 15 min.

Tog til Hovedbanegården
Ca. 20 min.

Bus til Hovedbanegården
Ca. 30 min.

Fra Hovedbanegården er der ca. 2 min. gang til DGI-byen og ca. 7 min. gang til Øksnehallen

Information
Siden her vil løbende blive opdateret med information til udstillere.

Sted
Øksnehallen
Halmtorvet 11
1700 København V

Dato
Lørdag d. 5. november 2016

Tid
Kl. 10.00-18.00.

Kontakt os