Deleøkonomi er en af tidens mest omtalte tendenser, og selvom det ofte er virksomheder som Airbnb og Uber, der løber med avisoverskrifterne, stammer deletankerne fra 1800-tallets andelsbevægelse. Og i nutidens andelsboligforeninger lever deleøkonomien i bedste velgående. Kom med til Fremtidens Andelsbolig og mød ABF’s deleøkonomiske platform Nabobørsen.

Af Thea Gregersen

– Tingene hænger sammen. Jo mere tryg man føler sig i foreningen, jo nemmere er det at banke på naboens dør for at låne lidt mælk – eller en flaske gin.
Sådan siger Dorthe Olsen, formanden for A/B Johnstrups Allé 8 på Frederiksberg i København, om foreningens tætte sammenhold og tradition for at dele ting med hinanden.

I foreningen med 10 andele deler de alt fra haveredskaber til værktøj og vaskemaskine. Men derudover er flere af andelshaverne gået sammen om en køkkenmaskine til at snitte grøntsager og hakke fars til frikadellerne.
– Vi behøver jo ikke en stor Kenwood-maskine i hver lejlighed, siger den 46-årige formand.

Andelstanken er deleøkonomi

Det er ikke kun i andelsboligforeningen på Frederiksberg, at de er gode til at dele med hinanden. En undersøgelse, som ABF har foretaget blandt landets andelshavere, viser, at deleøkonomien blomstrer:
– Når vi spørger landets andelshavere om deres erfaringer med at dele brugsgenstande, er det fire ud af ti, der jævnligt deler ting med naboerne. Det bekræfter os i, at det falder andelshaverne mere naturligt at dele ting, fordi andelsboligen som boform lægger op til fællesskab, siger direktør for ABF, Jan Hansen.

En sammenlignelig undersøgelse foretaget af Dansk Erhverv sidste år viste, at kun en ud af ti danskere enten deler med eller låner brugsgenstande af deres naboer.

ABF-undersøgelsen viser desuden tydeligt, at landets andelshavere kan se fordelene i at dele. 75% af de adspurgte mener, at det er dejligt at kunne hjælpe hinanden, og knapt halvdelen peger på, at de kommer tættere på naboen, når de låner deres ting ud til hinanden.
– Her berører vi en forståelse af deleøkonomien, som er i direkte tråd med den oprindelige andelstanke, siger Jan Hansen og fortsætter:
– Vi tror på, at denne form for deleøkonomi er vejen frem. Derfor har vi i samarbejde med BL – Danmarks Almene Boliger lanceret websitet Nabobørsen, hvor man uden at tjene penge på hinanden frit kan låne og dele ting og tjenester med naboerne på vejen eller i opgangen.

deleøkonomi billedfrise

Tættere på naboerne

I disse år kommer der flere og flere deleøkonomiske tiltag som fx Nabobørsen, der har til formål at skabe lokale samskabende fællesskaber, hvor man tager sig af hinanden.

– Det handler om at gentænke, at vi sagtens kan dele med hinanden, uden at der er penge involveret. Der er jo andre valuta som fællesskab og tillid, vi kan handle med. Fx at man kan bytte lån af en cykel med æg, man har fra sine høns i baggården, eller at man kan bytte en køretur med et gratis IT-kursus. Og på den måde lærer vi hinanden meget bedre at kende.

At det betaler sig at hjælpe hinanden, kan de nikke genkendende til i andelsboligforeningen på Frederiksberg. Foreningen har en fælles viceværtordning, hvor de har delt alle småopgaver ud til hver enkelt andelshaver. Én andelshaver er lysmester og sikrer, at lyset i opgangen virker, to andelshavere står for kontakten til Miele, hvis vaskemaskinen svigter, og to andre står for vedligeholdelsen af fyret.

Og som formand Dorthe Olsen siger, handler deleøkonomi for andelshaverne om at få det bedste ud af de givne omstændigheder og rammer. Fx inviterer bestyrelsen til Sankt Hans ved foreningens lille bålplads i baggården, hvor alle tager en ret med hver, de andre kan smage. Og om lidt tager foreningen hul på et stort og tungt byggeprojekt, som de betaler til i fællesskab:
– Vores gårdfacade skal renoveres, og et stort stillads skal sættes op. I den forbindelse inviterer bestyrelsen alle på et glas saftevand på taget af ejendommen.

Mød Nabobørsen til Fremtidens Andelsbolig 2016

Nabobørsen er en gratis online deletjeneste, hvor du kan oprette annoncer målrettet dine naboer i opgangen, på vejen eller i naboforeningerne i din by – og søge efter ting du gerne selv vil låne.
På nabobørsen kan du låne og dele tid, ting og tjenester med andre. Det vil sige, at du kan tilbyde dine naboer og efterspørge alt fra en snak over en kop eftermiddagskaffe, en symaskine til at lappe bukser til en person, der er god til at klippe hæk.

Man kan ikke tjene penge på sine annoncer. Derimod er formålet, at vi bliver bedre til at dele vores boremaskine, plæneklipper osv. med hinanden, fordi vi ikke har brug for 10 af hver ting i foreningen – og at vi derved kommer tættere på vores naboer.

Du kommer i gang ved at oprette dig som bruger på naboboersen.dk.

BL – Danmarks Almene Boliger og ABF står bag deletjenesten.

Bestil billet